Αναγνώστες

TO E-MAIL ΜΟΥ

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘYΝΣΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΑΣ:thanosthundercats@yahoo.gr

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΟΠΟΙΟΝ ΣΤΑΘΜΟ ΘΕΛΕΤΕ.

ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Ο.Τ.Ε.

Τρίτη, 18 Μαΐου 2010

ΟΙ ΥΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ.

Τα εδάφια αυτά, λένε τα εξής, σύμφωνα με το Εβραϊκό κείμενο, και τη μετάφραση τών Εβδομήκοντα (Ο΄):


Ο΄: Γένεσις 6/ς΄ 1-4:

Εβραϊκό (Βάμβας): Γένεσις 6/ς΄ 1-4:
1. Και εγένετο ηνίκα ήρξαντο οι άνθρωποι πολλοί γίνεσθαι επί τής γης, και θυγατέρες εγεννήθησαν αυτοίς. 2. Ιδόντες δε οι υιοί τού Θεού τας θυγατέρας τών ανθρώπων ότι καλαί εισίν, έλαβον εαυτοίς γυναίκας από πασών, ων εξελέξαντο.
3. Και είπε Κύριος ο Θεός...
4. Οι δε γίγαντες ήσαν επί τής γης εν ταις ημέραις εκείναις. και μετ' εκείνο, ως αν εισεπορεύοντο οι υιοί τού Θεού προς τας θυγατέρας τών ανθρώπων, και εγεννώσαν εαυτοίς. Εκείνοι ήσαν οι γίγαντες οι απ' αιώνος, οι άνθρωποι οι ονομαστοί.
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:
1. Και ότε ήρχισαν οι άνθρωποι να πληθύνωνται επί τού προσώπου τής γής, και θυγατέρες εγεννήθησαν εις αυτούς, 2. ιδόντες οι υιοί τού Θεού τας θυγατέρας τών ανθρώπων, ότι ήσαν ωραίαι, έλαβον εις εαυτούς γυναίκας εκ πασών όσας έκλεξαν.
3. Και είπε Κύριος...
4. Κατ' εκείνας τας ημέρας ήσαν οι γίγαντες επί τής γης, και έτι, ύστερον αφού οι υιοί τού Θεού εισήλθον εις τας θυγατέρας τών ανθρώπων, και αύται ετεκνοποίησαν εις αυτούς. Εκείνοι ήσαν οι δυνατοί, οι έκπαλαι άνδρες ονομαστοί

Τα παραπάνω εδάφια, έτυχαν πολλών διαφορετικών ερμηνειών στις περασμένες χιλιετίες. Τα βασικά προβλήματα που παρουσιάζονται, είναι τα εξής:
1. Ποιοί είναι οι ΄΄υιοί τού Θεού΄΄ που αναφέρεται ότι πήραν για γυναίκες τους τις θυγατέρες τών ανθρώπων; Ήταν άνθρωποι, ή κάτι άλλο; Και αν ήταν άνθρωποι, γιατί αντιδιαστέλλονται από τους ΄΄ανθρώπους΄΄;
2. Τι ήταν εκείνοι οι γίγαντες που αναφέρονται, και ποια η σχέση τους με τους ΄΄υιούς τού Θεού΄΄, και τις γυναίκες;
3. Πώς επιρέασαν τις συνθήκες ζωής τον καιρό εκείνο προ τού κατακλυσμού τού Νώε;

Οι απαντήσεις που δόθηκαν στα παραπάνω ερωτήματα, ήταν ποικίλες. Κάποιοι μάλιστα υποστήριξαν είτε ότι οι γίγαντες ήταν μυθικά πρόσωπα, είτε ότι δεν ήταν γήινοι, είτε ότι ήταν διασταύρωση ανθρώπων και αγγέλων, είτε ότι ήταν πλάσματα που ζούσαν πριν από τους ανθρώπους στη γη. Στη συνέχεια,θα αναφέρουμε περιληπτικά τις τρεις σπουδαιότερες ερμηνείες με τα προβλήματα που παρουσιάζουν, και τέλος, θα προταθεί η πιο σοβαρή (κατά την άποψη τού γράφοντος) ερμηνεία από τις τρεις, που τίθεται στη διάθεση τών αδελφών μας για επιπλέον έρευνα και προβληματισμό.

Οι τρεις ερμηνείες τού χωρίου
1. Οι ΄΄υιοί τού Θεού΄΄ ήταν άγγελοι, που επιθύμησαν τις γυναίκες τών ανθρώπων, πήραν σάρκα, τις παντρεύτηκαν, και τεκνοποίησαν μαζί τους. Το αποτέλεσμα αυτής τής ένωσης, ήταν ότι τα παιδιά τους βγήκαν γίγαντες, που όμως ήταν διεστραμμένοι, και ωδήγησαν στην ηθική κατάπτωση τού τότε κόσμου, με αποτέλεσμα την κάθαρση από το Θεό, με τον κατακλυσμό τού Νώε.
2. Οι ΄΄υιοί τού Θεού΄΄ ήταν άνθρωποι, οι ευσεβείς απόγονοι τού Σηθ που συνέχιζαν την αληθινή λατρεία τού Θεού, και γι' αυτό ονομάζονται έτσι. Αυτοί, εξ' αιτίας τής επιθυμίας τους για τις όμορφες θυγατέρες τής γενιάς τού Κάιν, παρασύρθηκαν, και βυθίστηκαν στην κακία.
3. Η φράση ΄΄υιοί τού Θεού΄΄, είναι κακή μετάφραση από το Εβραϊκό κείμενο. Στην πραγματικότητα πρόκειται για τους απογόνους τού Κάιν, που ήρθαν σε επιμιξία με τις γυναίκες τής φυλής τού Αδάμ, με αποτέλεσμα την επιδείνωση τής ηθικής κατάστασης τού κόσμου.

Και οι τρεις εκδοχές, παρουσιάζουν τα δικά τους προβλήματα. Ας αρχίσουμε από την πρώτη:
Η Ερμηνεία τών αγγέλων
Σε πολλά σημεία τής Αγίας Γραφής στο Εβραϊκό κείμενο, οι άγγελοι ονομάζονται ΄΄υιοί τού Θεού΄΄, όπως στον Ιώβ 38/λη΄ 7. Έτσι πολλοί υπέθεσαν, ότι μιλάει για αγγέλους. Κάποιες σύγχρονες αιρέσεις μάλιστα, χρησιμοποιούν αυτά τα χωρία τής Γενέσεως, για να εξηγήσουν το πώς οι άγγελοι έγιναν δαίμονες. Αντιθέτως, η Χριστιανική παράδοση διδάσκει ότι οι δαίμονες υπήρχαν πολύ πριν από τον καιρό τού Νώε. Αυτός είναι και ο λόγος που ασχοληθήκαμε με αυτή τη μελέτη, που κατά τα άλλα είναι άνευ σοβαρής σημασίας.
Αν οι υιοί τού Θεού ήταν άγγελοι, θα υπήρχε αντίφαση με τα λόγια τού Κυρίου Ιησού Χριστού, που είπε ότι: ΄΄Αυτοί που θα αναστηθούν, δεν παντρεύονται, επειδή είναι όπως οι άγγελοι στον ουρανό, και είναι γιοί τού Θεού, όντες γιοί τής αναστάσεως΄΄. (Ματθαίος 22/κβ΄ 30. Μάρκος 12/ιβ΄ 25. Λουκάς 20/κ΄ 35,36). Σε αυτά τα χωρία, είναι σαφές, όχι μόνο ότι η φράση ΄΄γιοί τού Θεού΄΄ δεν χρησιμοποιείται μόνο σε αγγέλους, αλλά και ότι οι άγγελοι δεν παντρεύονται! Βεβαίως, είναι γνωστό ότι ακόμα και σήμερα οι δαίμονες έχουν συχνές σεξουαλικές επαφές με ανθρώπους, όμως δεν τεκνοποιούν! Σε μια τέτοια ένωση, θα ήταν προβληματικό να δώσει ο Θεός (ως δοτήρας τής ζωής), τη συνέργειά του για τη δημιουργία απογόνων, όταν είναι σαφές στην Αγία Γραφή, ότι ο ίδιος αντιτίθεται σε τέτοιες αφύσικες ενώσεις. (Λευιτικό 19/ιθ΄ 19. 20/κ΄ 15).
Αν και την άποψη πως επρόκειτο για αγγέλους την υπεστήριξαν κατά καιρούς άνθρωποι όπως ο Κύριλος Αλεξανδρείας, ο Κυπριανός και ο Λακτάντιος, άλλοι πατέρες που ασχολήθηκαν με το θέμα όπως ο Χρυσόστομος και η πλειονότητα τών μεταγενεστέρων, απορρίπτουν κατηγορηματικά μια τέτοια άποψη.
Εδάφια τής Αγίας Γραφής που χρησιμοποιούνται ως απόδειξη ότι πρόκειται περί αγγέλων, δεν αποδεικνύουν τίποτα:
Α΄ Πέτρου 3/γ΄ 16: ΄΄Εν ώ (πνεύματι), και τοις εν φυλακή πνεύμασι πορευθείς εκήρυξεν, (ο Ιησούς) απειθήσασίν ποτε... εν ημέραις Νώε...΄΄ Το εδάφιο αυτό, δεν λέει τίποτα περί αγγέλων, αλλά μιλάει για τα πνεύματα τών νεκρών αμαρτησάντων ανθρώπων τού κατακλυσμού, όπως αναφέρεται καθαρότερα λίγο μετά, στο Α΄ Πέτρου 4/δ΄ 6: ΄΄εις τούτο γαρ και νεκροίς ευηγγελίσθει...΄΄
Β΄ Πέτρου 2/β΄ 4 - 6: ΄΄Ει γαρ ο Θεός αγγέλων αμαρτησάντων ουκ εφείσατο αλλά σειράς ζόφου ταρταρώσας παρέδωκεν εις κρίσιν τετηρημένους, και αρχαίου κόσμου ουκ εφείσατο αλλά όγδοον Νώε ...εφύλαξεν κατακλυσμόν κόσμω ασεβών επάξας... και πόλεις Σοδόμων...΄΄ Ούτε αυτό το εδάφιο λέει ότι οι άγγελοι ήταν αυτοί που πήραν γυναίκες από τους ανθρώπους. Απλώς, τους αναφέρει ως παράδειγμα κρίσεως τού Θεού, παράλληλα με τους ανθρώπους τού κατακλυσμού, και τών Σοδόμων. Κατά τον ίδιο τρόπο, ο Ιούδας στα εδάφια 6 και 7, αναφέρει τους αμαρτήσαντες αγγέλους, μαζί με τους Σοδομίτες και τους αμαρτήσαντες Εβραίους, ως παραδείγματα κρίσεως. Πουθενά όμως δεν τους ταυτίζει με τους ΄΄υιούς τού Θεού΄΄ τής Γένεσης, που παντρεύτηκαν τις γυναίκες τών ανθρώπων: ΄΄αγγέλους τε τους μη τηρήσαντας την εαυτών αρχήν αλλά απολιπόντας το ίδιον οικητήριον εις κρίσιν μεγάλης ημέρας δεσμοίς αϊδίοις υπό ζόφον τετήρηκεν, ως Σόδομα...΄΄

Η Ερμηνεία τής δικαίας γενιάς
Η δεύτερη άποψη, πάσχει και αυτή από άλυτα προβλήματα, όπως:
α. Αν η γενιά τού Σηθ ήταν δίκαια, γιατί παρασύρθηκαν τόσο εύκολα;
β. Τι σχέση είχαν με τους γίγαντες;
Και κυρίως: γ. Εφ' όσον κι αυτοί ήταν άνθρωποι, γιατί διαφοροποιούνται από τους ΄΄ανθρώπους΄΄;
Οι απαντήσεις που έχουν δοθεί σε αυτά τα ερωτήματα, απέχουν πολύ από το να είναι ικανοποιητικές. Κατά την άποψη τού γράφοντος, η τρίτη θέση είναι η σοβαρότερη, καθώς δίνει απαντήσεις σε όλα τα προβλήματα.
Η καθ' ημάς σωστή ερμηνεία
Κατ' αυτήν, αντί για τη φράση: ΄΄υιοί τού Θεού΄΄, έπρεπε να υπάρχει η φράση: ΄΄οι γιοί τών δυναστευόντων΄΄. (Εβραϊκά: ΄΄μπενέ (α)ελοϊμ΄΄). Πράγματι, η λέξη ΄΄ελοϊμ΄΄, εκτός από ΄΄θεοί΄΄, (πληθυντικός μεγαλειότητος τής λέξης ΄΄έλ΄΄ = ΄΄Θεός΄΄), σημαίνει και ΄΄δυνάστες΄΄ ή ΄΄ισχυροί΄΄. Έτσι, αντί για τους ΄΄γιους τού Θεού΄΄, έχουμε τους ΄΄γιους τών δυναστευόντων΄΄, ή τους ΄΄γιούς τών ισχυρών΄΄, που παντρεύτηκαν τις ΄΄θυγατέρες τών ανθρώπων΄΄.
Ένα δεύτερο μεταφραστικό θέμα, είναι η λέξη: ΄΄άνθρωποι΄΄. Στα Εβραϊκά, η λέξη: ΄΄άνθρωπος΄΄, είναι ΄΄αδάμ΄΄. Και επειδή το όνομα τού προπάτορα χρησιμοποιείται ως όνομα τών απογόνων, οι απόγονοι τού Αδάμ, ονομάστηκαν ΄΄Αδάμ΄΄, κατά τον ίδιο τρόπο που οι απόγονοι τού ΄΄Ισραήλ΄΄ (ή Ιακώβ), ονομάστηκαν ΄΄Ισραήλ΄΄. Δεν έχουμε λοιπόν αντίθεση μεταξύ ΄΄ανθρώπων΄΄ και ΄΄γιών τών ισχυρών΄΄, αλλά αντίθεση μεταξύ τής φυλής ΄΄Αδάμ΄΄, και τών ΄΄γιών τών ισχυρών΄΄. Έτσι, οι ΄΄θυγατέρες τών ανθρώπων΄΄ θα έπρεπε να μεταφραστούν ΄΄θυγατέρες Αδάμ΄΄. (Εβραϊκά: ΄΄μπενόθ (α)αδάμ΄΄).
Μα τότε, αν δεν ήταν από τη φυλή τού Αδάμ οι ΄΄γιοί τών ισχυρών΄΄, τι ήταν;
Αυτοί, ίσως ανήκαν στη φυλή τού Κάιν! Στα αμέσως προηγούμενα δύο κεφάλαια στο 4/δ΄ και στο 5/ε΄, η Γένεσις μιλάει για δύο διαφορετικές γενεαλογίες: Για τη γενιά τού Κάιν, (4/δ΄ 17 - 24), και για τη ΄΄γενεαλογία τού ανθρώπου΄΄ ή πιο σωστά, τη ΄΄γενεαλογία τού Αδάμ΄΄. (Γένεσις 5/ε΄ 1 - 32). Αν και ο Κάιν ήταν γιός τού Αδάμ, μετά το φόνο τού Άβελ, έφυγε, και δημιούργησε μία δική του γενιά, που ζούσε μακρυά, και χωριστά από τού πατέρα του Αδάμ. (Γένεσις 4/δ΄ 16). Εκεί, η φυλή τού Κάιν προόδευσε στην τεχνολογία ταχύτερα από τη φυλή τού Αδάμ. (Γένεσις 4/δ΄ 21,22). Έτσι, οι απόγονοι αυτής τής φυλής, ίσως ονομάστηκαν ΄΄γιοί τών ισχυρών΄΄ από τους απογόνους ΄΄Αδάμ΄΄, οι οποίοι κρατούσαν ακόμα την πίστη τού προπάτορά τους Αδάμ. Όταν όμως οι ΄΄γιοί τών ισχυρών΄΄ πήραν για γυναίκες τους τις γυναίκες τής φυλής Αδάμ, οι δύο αυτές φυλές ήρθαν σε επιμιξία, και παρέσυραν την φυλή Αδάμ από το δρόμο τού Θεού, εκτός από το Νώε. Ίσως τα παιδιά αυτής τής ένωσης να αναφέρονται ως: ΄΄γίγαντες΄΄, (Εβραϊκά: ΄΄νεφιλείμ΄΄). Η λέξη αυτή, βγαίνει από το ΄΄ναφάλ΄΄, (΄΄πέφτω΄΄, ή ΄΄είμαι θαυμαστός, είμαι γίγαντας΄΄). Η λέξη ΄΄γίγαντες΄΄, θα μπορούσε να σημαίνει, κάποιον με μεγάλο μέγεθος, όπως ο βασιλιάς τής Βασάν Ωγ, ή ο Γαθίτης Γολιάθ. (Δευτερονόμιο 3/γ΄ 11, Α΄ Σαμουήλ 17/ιζ΄ 4). Θα μπορούσε όμως να σημαίνει αυτόν που έχει φήμη, ή αυτόν που είναι σπουδαίος, όπως αναφέρεται γίγας ο Νεβρώδ, στη Γένεση 10/ι΄ 8,9 κατά το κείμενο τών Ο΄. Στο σημείο όμως αυτό, χρησιμοποιείται για το γίγας, άλλη λέξη, η "γιβόρ". Τα παιδιά αυτής τής ένωσης, θα μπορούσαν ως μιγάδες να είναι ευμεγέθεις, ως μία νέα ΄΄διασταύρωση΄΄ ανθρώπων. Θα μπορούσαν επίσης να είναι ισχυροί και σπουδαίοι, έχοντας φίλους και εξουσία και στις δύο φυλές τών γονιών τους, κατέχοντας επίσης και την τεχνολογία τής φυλής τού Κάιν. Το πιθανότερο όμως, είναι ότι οι γίγαντες που αναφέρονται, δεν έχουν άμεση σχέση με τους ΄΄γιούς Ελοχίμ΄΄, αλλά απλώς παρεμβάλλεται η πληροφορία ότι η φυλή αυτή, συνέχισε να υπάρχει και μετά την επιμιξία των δύο φυλών.


πηγή:οοδε

4 σχόλια:

ΑΝΘΗ είπε...

Πολύ ενδιαφέροντα όσα μας παρέθεσες! Νομίζω λέγεται πως οι άγγελοι δεν νιώθουν τα αισθητήρια του πόνου ή της χαράς, αν και αναφέρεται ότι λόγω του μεγάλου πόνου της πτώσης των αδερφών, από τον αρχάγγελο Μιχαήλ κύλησε ένα ζεστό δάκρυ κι έτσι γεννήθηκε ένα σεραφείμ.
Πιστεύω πάντως ότι η μετάφραση δημιουργεί πολλά προβλήματα στην κατανόηση της Παλαιάς Διαθήκης!
Καλή σου μέρα!

Ορθόδοξος1980 είπε...

Αγαπημένη μου Άνθη καλώς όρισες.Υπάρχουν και άλλες ιστορίες για τους αγγέλους,όπως ότι ο αρχάγγελος Μιχαήλ που είναι ο Άγγελος που έχει την αποστολή να παίρνει τις ψυχές των ανθρώπων,μόλις τον έστειλε ο Θεός να πάρει μια ψυχή,είδε έναν άνθρωπο πού έκλεγε και από τις φωνές που άκουγε,έφυγε και δεν του πήρε την ψυχή.Τότε μόλις γύρισε στον Παράδεισο ο Θεός τον έκανε κουφό και τυφλό για να μπορεί να κάνει την αποστολή του χωρίς να πονάει.
Σαφώς και η ιστορία που ανέφερες και αυτή που σου έγραψα και κάτι άλλες είναι κατασκευάσματα των πρώτων Χριστιανικών χρόνων,όπου οι άνθρωποι πήραν στοιχεία από τις παλαιές θρησκείες τους και τα κολλούσαν στο Χριστιανισμό για να μην έρχονται σε διαμάχες με τα πάλαια τους έθιμα.H ιστορία σου μου θυμίζει την ιστορία του Δία που γέννησε την Αθηνά από το κεφάλι του.
Επίσης καλή μου οι Άγγελοι είναι πνεύματα τα οποία είναι δίπλα στο Θεό και τον διακονούν το μόνο που ξέρουν είναι η χάρα.πόνο δεν νοιώθουν γιατί δεν αφήνει ο Θεός να πονάνε όσοι είναι δίπλα του,έτσι ακριβώς γίνετε και με τους ανθρώπους που πηγαίνουν στον Παράδεισο. τέλος η τάξη των Χερουβίμ προϋπήρχε πριν την πτώση του εωσφόρου και των αγγέλων που παρέσυρε στην πτώση από τον Παράδεισο και ο μόνος που μπορεί να δημιουργεί πνεύμα και ύλη είναι και ο δικός μας δημιουργός Ο ΘΕΟΣ μας.
Όσων αφόρα την μετάφραση της Παλαιάς διαθήκης, δεν φταίει αυτή αλά φταίει η παράφραση που κάνουμε στο Αρχαίο κείμενο αφού δεν μεταφράζουμε απλά και τελείωσε αλά δίνουμε και ερμηνείες που δεν στέκουν. Στην ερμηνεία των κειμένων υπάρχει το πρόβλημα και όχι στη μετάφραση Ανθάκι μου.
Να είσαι πάντα καλά τα ξαναλέμε.

Mysteri planet είπε...

Χαίρετε Ορθόδοξε1980 συμφωνώ μαζί σου φίλε μου. Η αδιαμφισβήτητη πίστη της Εκκλησίας μας στους αγγέλους στηρίζεται στην Αγία Γραφή και στην Ιερά παράδοση . Στην Παλαιά Διαθήκη οι άγγελοι είναι κυρίως οι φύλακες του Νόμου . Παροτρύνουν τον άνθρωπο στην υπακοή,τον αποτρέπουν από την παράβαση ,και των προστατεύουν όταν αντιμετωπίζει δυσκολίες.Αν και υπάρχει ο Σατανάς, ο οποίος σπάνια αναφέρεται στις διηγήσεις όπου οι άγγελοι δυναμικά υπερασπίζονται το ανθρώπινο γένος,δύσκολα ανιχνεύεται η επίδρασή του στον άνθρωπο. Είναι φανερό λοιπόν πως ο Νόμος δόθηκε ως συνέπεια της πτώσης του Εωσφόρου,αλλά και για να προστατέψει το ανθρώπινο γένος να τον ακολουθήσει στην αμαρτία του, ο Θεός φροντίζοντας για τα αγαπημένα του δημιουργήματα, έδωσε στον άνθρωπο τον Νόμο Του σαν σωτήρια και σηματοδότη για να μπορεί ο άνθρωπος να βρει το δρόμο της επιστροφής στον παράδεισο. Το πρόβλημα βρίσκεται στην ερμηνεία και όλοι οι άνθρωποι δεν θα ερμηνευόσουν το ίδιο.

Αν θέλεις έλα να πεις τη γνώμη σου στο μπλοκ μου ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΛTLΛDIDΛ στην πρώτη μου ανάρτηση .

Να είσαι πάντα καλά !
Ο Θεός μαζί μας .

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΛTLΛDIDΛ Mysteri planet

Ορθόδοξος1980 είπε...

Αγαπημένε μου φίλε μίστερυ, είναι πολύ ωραία όσα έγραψες και με βρίσκεις σύμφωνο σε όλα. Όμως οι πρώτοι νόμοι ήταν αναγκαστικοί για να μπορέσουν να επιζήσουν οι άνθρωποι και έτσι βλέπουμε τον Θεό να δίνει τις 10 εντολές στον Μωυσή και από εκεί και πέρα οι Εβραίοι έφτιαξαν τον Μωσαϊκό νόμο συμφώνα με την εποχή εκείνη όπου επικρατούσε ο νόμος της αυτοδικίας και ο νόμος της εκδίκησης(μάχαιρα έλαβες και μάχαιρα θα λάβεις ,όφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος)Τι υποκρισία ΘΕΕ ΜΟΥ; Αν κάποιος σε χτυπήσει στο πόδι σου εσύ θα κοιτάξεις να τον χτυπήσεις όπου βρεις. Θα κάτσεις να ψάξεις πόδι;Aαπλά και οι Εβραίοι το ίδιο δεν κάνουν στους Παλαιστίνιους. Έναν χτυπάνε οι Παλαιστίνιοι ολόκληρη πόλη καταστρέφουν οι Εβραίοι. Κακά τα ψέματα, εκείνος που ήρθε στον κόσμο όχι για να καταλύσει τους νόμους και τους Προφήτες αλλά πληρώσαι ήταν και είναι ο Κύριος υμών Ιησούς Χρίστος που είπε ο έχων δύο Χιτώνες να δίνει τον ένα και αν σε χτυπήσουν στη δεξιά να γυρίσεις και την αριστερά.Λένε μερικοί αφού είπε έτσι ο Χρίστος, οι Χριστιανοί είστε καρπαζοεισπράκτορες. Λάθος φιλαράκι μου ο Χρίστος έχει διδάξει και τον νόμο της άμυνας λέει ο ίδιος ο Κύριος:Όταν πάτε σε ένα χωριό ή σε κάποια περιοχή να μιλήσετε και δεν σας θέλουν να στρίψετε την πλάτη και μόλις βγείτε από τα όρια του χωριού, να τινάξετε τα σανδάλια σας από κάτω και να μην μείνει ούτε σκόνη επάνω του από εκεί που δε σας ήθελαν. Επίσης, όταν ο Χρίστος ήταν στο πραιτόριο του Πιλάτου, Ο Πόντιος του έδωσε ένα χαστούκι και ο Κύριος του απάντησε:γιατι με ράπισες;Aυτη η απάντηση μας δείχνει τον νόμο της αυτοάμυνας. Αγαπητέ όσον αφόρα το άλλο σκέλος της απάντησης σου ακόμη και οι σιχαμένοι δαίμονες για να τυραννήσουν έναν άνθρωπο πρέπει να τους το επιτρέψει Ο ΘΕΟΣ μας. Θυμήσου την περίπτωση του Ιώβ από την Πάλαια Διαθήκη ίδιος ο σατανάς πήγε στον Θεό για να τον αφήσει να πάει να τον δοκιμάσει. Αν δεν τον έλεγχέ ο Θεός φίλτατε θα μας είχε αφανίσει όλους .Επίσης οι Άγγελοι ότι Αποστόλη έχουν τους έχει δοθεί από τον Θεό, έτσι και στην Πάλαια και στην Καινή Διαθήκη, οι Άγγελοι λειτουργούν σύμφωνα με το καθήκον που τους έχει αναθέσει ο Κύριος.
Χάρηκα που τα είπαμε ο Θεός μαζί μας.